Home / Archief / Welkom in... Leidsche Rijn, West & Overvecht/ Het Wilde Westen

Het Wilde Westen

zondag 30 mei 2021

Het doel van Het Wilde Westen is het wijkgericht ontwikkelen, initiëren en organiseren van een aanbod van activiteiten en faciliteiten op het gebied van kunst en cultuur.
De activiteiten van het Wilde Westen bestaan onder andere uit: 
  • Het organiseren van activiteiten in de vorm van cursussen, projecten, producties, concerten, voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen.
  • Het ondersteunen van de vraag van de wijkbewoner/wijkinstelling/organisatie; dat kan betekenen dat er vanuit een vraag van een wijkbewoner /wijkinstelling een activiteit/onderwijsproject ontwikkeld wordt of dat een kunstenaar, musicus, danser, theatermaker, vormgevers of kunstvakdocent een aanbod wil doen.
  • Het faciliteren en ondersteunen van een breed aanbod op het gebied van: kunstproductie, kunstprogrammering, kunstbeoefening, kunstparticipatie, amateurkunst; kunst-educatieve activiteiten en anderszins wijkbetrokken activiteiten.
  • Het ontwikkelen van activiteiten voor bepaalde doelgroepen, doelgroepen die niet als vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur.
  • Het faciliteren van de ontmoeting in interessante projecten zoals de community arts of leefomgevingsprojecten.

Bekijk hieronder de programmerikng van Het Wilde Westen tijdens Welkom in...

Interactieve Kaart